Etický kodex detail hostess

Pro spolupráci s naší agenturou detail hostess je třeba souhlasit s naším Etickým kodexem!

Proč mám Etický kodex odsouhlasit?

Souhlasem s naším Etickým kodexem stvrzujete, že se při jakékoli spolupráci s agenturou detailhostess budete chovat dle Etického kodexu. U Vašeho profilu u nás také bude zvýrazněno, že jste s Etickým kodexem souhlasili a budete se jím řídit. Porušením Etického kodexu s Vámi můžeme rozvázat spolupráci, zrušit profil či nevyplácet odměny, v případě porušení Etického kodexu během akce, na které budete jako naši zaměstnanci. Členové agentury, kteří mají odsouhlasený Etický kodex budou přednostně nabízeni klientům.

Kde mám Etický kodex odsouhlasit?

Buď osobně v agentuře detail hostess nebo při vyplňování e-formuláře po úspěšném přijetí na castingu nebo přijímacím pohovoru.

Náhled na Etický kodex

Registrovaný člen (dále jen “Člen“) agentury detailhostess.com (dále jen “Agentura“)

respektuje principy tohoto Etického Kodexu (dále jen Kodex) a při jakékoliv spolupráci s Agenturou se řídí jeho ustanoveními. Člen při výkonu práce ve spolupráci s Agenturou nese plnou odpovědnost a zavazuje se, kromě práv a povinností zakotvených v Ústavě České republiky, Listině základních práv a svobod a dalších platných zákonech, dodržovat následující články. Příslušná ustanovení Kodexu jsou závazná pro každého Člena.

 Články

 1. Člen se zavazuje před, během i po výkonu práce, ve spolupráci s Agenturou, chovat vždy zodpovědně.
 2. Člen se zavazuje před, během i po výkonu práce, ve spolupráci s Agenturou, vypadat upraveně.
 3. Člen se zavazuje před, během i po výkonu práce, ve spolupráci s Agenturou, chovat reprezentativně.
 4. Člen se zavazuje před, během i po výkonu práce, ve spolupráci s Agenturou, dodržet slíbené či domluvené.
 5. Člen se zavazuje před, během i po výkonu práce, ve spolupráci s Agenturou, chovat loajálně vůči Agentuře.
 6. Člen se zavazuje před, během i po výkonu práce, ve spolupráci s Agenturou, být vždy dochvilný.
 7. Člen se zavazuje před, během i po výkonu práce, ve spolupráci s Agenturou, dodržovat slíbené termíny, pro zasílání potřebné dokumentace.
 8. Člen se zavazuje před, během i po výkonu práce, ve spolupráci s Agenturou, vždy poskytnout potřebnou součinnost pro realizaci práce.
 9. Člen se zavazuje před, během i po výkonu práce, ve spolupráci s Agenturou, vždy uvádět pravdivé a aktuální informace včetně svých osobních fotografií.
 10. Člen se zavazuje před, během i po výkonu práce, ve spolupráci s Agenturou, udržovat svůj e-profil na detailhostess.com stále aktuální.
 11. Člen se zavazuje před, během i po výkonu práce, ve spolupráci s Agenturou, mít stále úsměv na tváři.
 12. Člen se zavazuje před, během i po výkonu práce, ve spolupráci s Agenturou, neřešit své osobní problémy.
 13. Člen se zavazuje před, během i po výkonu práce, ve spolupráci s Agenturou, pracovat svědomitě.
 14. Člen se zavazuje před, během i po výkonu práce, ve spolupráci s Agenturou, neřešit smlouvy a jiné náležitosti, které nejsou určeny pro třetí strany, s klienty Agentury.
 15. Člen se zavazuje před, během i po výkonu práce, ve spolupráci s Agenturou, pracovat s potřebným nadšením pro výkon práce.
 16. Člen se zavazuje před, během i po výkonu práce, ve spolupráci s Agenturou, nikdy nepomlouvat a špinit dobré jméno Agentury.
 17. Člen se zavazuje před, během i po výkonu práce, ve spolupráci s Agenturou, nikdy neužívat omamných a návykových látek.
 18. V případě porušení Kodexu si je Člen vědom možných pokut v rámci podepsaných smluvních vztahů a ukončení spolupráce s Agenturou včetně zrušení svého e-profilu detailhostess.com i v případě placené registrace. Dále si je vědom možnosti snížení hodnocení na jeho e-profilu detailhostess.com.

Zůstaňte s námi v kontaktu

Zůstaňte s námi v kontaktu

Konzultace ZDARMA

Konzultace ZDARMA

Nevíte jak vám propagační personál může být prospěšný? Jak naplánovat event? Poradíme vám, jak na to.

Novinky do e-mailu

Dostupný personál do e-mailu

Dostupný personál pro váš event vám pošleme na e-mail. Popište nám vaši plánovanou událost.